Stel cookie voorkeur in

Kanjertraining

Alle teamleden van onze school zijn gecertificeerd om Kanjerlessen op school te geven. We gebruiken de kanjertraining in groep 1/2 t/m groep 8.

De Kanjertraining bestaat uit een  lessen met verschillende oefeningen om de sfeer in de klas en schoo goed te houden of te verbeteren.

De doelen van de Kanjertraining zijn:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

We willen de methode vooral gebruiken als preventieve methode. Het is immers beter te voorkomen als te genezen. Een veilige sfeer in de klas waarvoor we samen verantwoordelijk zijn. We hebben aandacht voor elkaar, voor de omgeving en voor onszelf.

Iedereen is een KANJER!

Pestprotocol van Kanjertraining