Stel cookie voorkeur in

Kernwaarden

Hoewel ieder mens uniek is en aanwijsbare culturele, sociale of fysieke verschillen kan ervaren, zijn er per ontwikkelingsfase gemeenschappelijke elementen herkenbaar. Met deze gemeenschappelijke kenmerken als basis leren kinderen omgaan met zichzelf en anderen. De Sophia Stichting heeft vijf kernwaarden vastgesteld die van toepassing mogen zijn op kinderen, professionals en ouders, ongeacht hun rol en leeftijd. Op De Buitenplaats staan we voor onze kernwaarden:

  • Vertrouwen

  • Verbinding

  • Verwondering

  • Duurzaamheid

  • Eigenaarschap