Stel cookie voorkeur in

Methode Alles in 1

Op onze school werken we vanaf groep 4 met de methode Alles-in-1. Dit is een methode voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool. Zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur - en meer - komen in logische samenhang aan bod. Tevens voldoet Alles-in-1 aan alle eisen en wensen die er aan het onderwijs worden gesteld. Alles-in-1 maakt ons onderwijs krachtig en betekenisvol.

Logisch De wereld bestaat niet uit losse vakken. Alles heeft met elkaar te maken en alles wat je leest, hoort en zegt is taal. De onderwijspraktijk bestaat vaak uit het ‘hoppen’ van het ene naar het andere vak en daarmee ‘hop’ je ook telkens van de ene naar de andere belevingswereld.
Motiverend Nieuwsgierigheid en verwondering zijn de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen. Door de vakken binnen één thema te houden, schep je ruimte voor betrokkenheid en wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind geprikkeld. Daarnaast biedt Alles-in-1 vele differentiatiemogelijkheden en dagelijks afwisselende werkvormen en vaardigheden. Dit zorgt voor een brede ontwikkeling én zelfvertrouwen:
Samenhang moet In de Wet op het Primair Onderwijs staat beschreven dat de verplichte vakken zoveel mogelijk in samenhang moeten worden aangeboden. Ook in de kerndoelen wordt het belang van vakkenintegratie meerdere malen onderstreept. 

Zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur - en meer - komen in logische samenhang aan bod. 

Zo komen wij tegemoet aan de verschillende manieren van leren en kinderen kunnen hun talenten laten zien. Gevolg daarvan is dat kinderen beter in hun vel zitten en er minder conflicten ontstaan.

Alles in 1