Stel cookie voorkeur in

Interne begeleiding

Voor velen van u is dit een onbekend begrip. Elke school heeft een intern begeleider.
De naam zegt eigenlijk al genoeg.
Zij/hij coördineert de zorg binnen de school

Uitgangspunt op onze school is, dat de leerkracht waarbij uw kind in de groep zit, verantwoordelijk is voor een goede begeleiding van uw kind.
De intern begeleider geeft daarbij ondersteuning.

Ook onderhoudt de intern begeleider de contacten met externe hulpverleners.

Er wordt van ons als school verwacht, dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is. Samen met de leerkrachten en de directeur zorgt de intern begeleider ervoor dat die kwaliteit goed blijft.
Dan hebben we het over:
-een goed pedagogisch klimaat, waar uw kind zich veilig voelt en het naar zijn zin heeft;
-goede methodes;
-goed lesgeven;
-goede resultaten op de schoolse vakken;
-goed contact over uw kind met u als ouder.

Als het niet zo goed gaat met uw kind, proberen we samen met u en eventuele externe hulp, oplossingen te vinden.
De intern begeleider zorgt ervoor dat dat overleg wordt georganiseerd.

Er is veel bureaucratie in het onderwijs. Soms moet dat. We realiseren ons dat. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten hierbij.