Stel cookie voorkeur in

Rekenen

Op De Buitenplaats werken we met de methodes Pluspunt 4 en Met Sprongen Vooruit

Per week wordt per groep 4 à 5 uur rekenonderwijs gegeven. Dit schooljaar gaan we starten met Pluspunt 4. Pluspunt 4 is EDI- proof en sluit aan op waar wij actief mee bezig zijn binnen de school. Leren rekenen is een bouwwerk. Eerst moet een solide fundament worden gelegd. Om een stevige rekenbasis te leggen moeten kinderen niet alleen de juiste antwoorden weten, maar deze ook snel kunnen geven. Er is een aanbod voor ieder kind.

Differentiatie in groep 3-4-5
In Pluspunt krijgen kinderen in groep 3, 4 en 5 elke les de mogelijkheid om het 3-ster-niveau te behalen. Het startniveau is steeds hetzelfde. Hoe ver het kind komt (snelheid en efficiënt strategiegebruik) bepaalt het niveau.

Werken met het referentiekader in groep 6-7-8
Vanaf groep 6 bereidt Pluspunt de kinderen voor op het behalen van doelen op streefniveau (S) of fundamenteel (F). Groep 6 kan worden gezien als een tussenjaar. Daar worden al enkele doelen op F- en S-niveau aangeboden. Het streven is wel om alle kinderen aan het eind van groep 6 de S-doelen te laten behalen. Vanaf groep 7 zijn er meer doelen op F- en S-niveau en kan in principe per kind en per doel voor een niveau worden gekozen. Vanaf groep 7 zijn de toetsen ook op 2 niveaus: F en S.

Sterke en snelle rekenaars
Pluspunt heeft diverse middelen om sterke en snelle rekenaars te blijven uitdagen: ‘Denkvragen’ tijdens de instructie, het extra onderdeel ‘Rekenplein’ in het leerwerkboek, en het extra werkboek ‘Sprinters’ met rekenopgaven in allerlei domeinen voor sterke en snelle rekenaars.

Begaafde rekenaars hebben baat bij compacting van de basisstof. Daarom is voor hen een compacting route uitgewerkt. De overgebleven tijd kan gebruikt worden voor een apart verrijkingsaanbod dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen.

Passende perspectieven voor zwakke rekenaars
De structuur van Pluspunt maakt het mogelijk om de verschillende leerroutes uit het programma Passende perspectieven van het SLO aan te bieden. Leerroute 1 is vergelijkbaar met de FS-route in Pluspunt. Voor leerroute 2 en 3 geldt dat een kind pas in het voortgezet onderwijs (op 14-jarige leeftijd) niveau 1F behaalt. Ook deze leerroutes zijn uitgewerkt.

Met Sprongen Vooruit
Dr. Julie Menne is gepromoveerd op het effectieve reken-wiskundeprogramma Met Sprongen Vooruit. Dit programma kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven zodat een leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. Met het totaaloverzicht op de rekenleerlijnen leert de leerkracht de juiste oefeningen en spellen zowel interactief klassikaal als individueel aan te bieden. De leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid verhoogt. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhooggaan.