Buitenschoolse Opvang

Volgens de Wet kinderopvang (WKO) moeten schoolbesturen vanaf 1 augustus 2007 ervoor zorgen dat er, als ouders/verzorgers daarom vragen, tussen 7.30 uur en 18.30 uur voor- en naschoolse opvang beschikbaar is die aansluit bij de schooltijden van de leerlingen van 4 tot 12 jaar. Dit wordt ook wel sluitende dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) genoemd. Deze plicht kan ook inhouden dat opvang op vrije middagen en korte schoolvakanties beschikbaar moet zijn indien ouders dat wensen. Overigens houden ouders/verzorgers de mogelijkheid om zelf opvang te regelen zonder gebruik te maken van het aanbod van de school.

Stichting Sophia Scholen Duin- en Bollenstreek, waarvan onze school deel uitmaakt, heeft als beleid dat voor de buitenschoolse opvang, per school en per gemeente met de betreffende aanbieders van buitenschoolse opvang afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden in een contract vastgelegd. De afspraken zijn ten minste een jaar geldig. Het voorstel voor de invulling van de buitenschoolse opvang is voorgelegd (wettelijk verplichting) aan de (G)MR van de school voor advies.

 

Voor De Buitenplaats zijn afspraken gemaakt met Smallsteps.

U kunt zelf contact opnemen met deze organisatie om uw kind(eren) aan te melden.