Smallsteps Het Ooievaarsnest

Kinderopvangorganisatie Smallsteps

Onze school heeft een nauwe samenwerking met Kinderopvang Smallsteps, samen vormen we de Brede School.

Smallsteps verzorgt de voor-, tussen- en naschoolse opvang voor kinderen in het basisonderwijs. Tevens is er een kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Verschillende kinderen van onze school worden voor- en na schooltijd opgevangen door de BSO in Warmond. De BSO is gevestigd in ons Brede School gebouw en wordt georganiseerd door Smallsteps Het Ooievaarsnest.