De Buitenplaats

Kijk op onderwijs

Kanjertraining

Sociale en emotionele ontwikkeling

Dit aspect van de ontwikkeling van kinderen loopt als een rode draad door alle dagelijkse activiteiten heen.
We hechten grote waarde aan het omgaan met elkaar, het samen spelen, het samen werken en het samen delen.

De leerkrachten van onze school zijn opgeleid tot het geven van ‘Kanjertrainingen’. Kanjertrainingen zijn erop gericht om kinderen te leren bij elkaar betrokken te zijn, elkaar te helpen en onderlinge conflicten op respectvolle wijze op te lossen.

De dierenfiguren die in het Kleine en Grote Kanjerboek worden gebruikt zijn vergelijkingen voor (kinder-)gedrag. Zo kan men zich gedragen als tijger, pestvogel, aapje of konijn; concreet uitgebeeld met respectievelijk een witte, zwarte, rode en gele pet. Bij de Kanjertraining gelden de volgende uitgangspunten:

1. We helpen elkaar.

2. We zijn te vertrouwen.

3. Niemand doet zielig.

4. Niemand speelt de baas.

5. Niemand lacht een ander uit.

Twee keer per jaar vullen de leerkrachten voor elk kind een gedragsvragenlijst in. Vanaf groep 5 doen de kinderen dit zelf ook. Met de uitslag van deze lijsten kunnen de leerkrachten zien, waar nog extra aandacht aan moet worden besteed met de Kanjertraining. Daarnaast bespreken de leerkrachten de lijsten met onze gedragsspecialist (Anouschka Bezemer). Opvallende zaken worden besproken met ouders. Op deze manier kunnen we samen werken aan de beste begeleiding van elk kind.

Meer informatie is te vinden op: http://www.kanjertraining.nl