Schoolgids

Basisschool De Buitenplaats is een fusieschool. Alle scholen in Warmond zijn een aantal jaren geleden samengevoegd. Dé school in Warmond heet vanaf 1 augustus 2017
De Buitenplaats. De naam ‘Buitenplaats’ verwijst naar diverse landgoederen in de nabije omgeving van het dorp Warmond.

De schoolgids is bedoeld voor ouders en verzorgers van onze (toekomstige) leerlingen.
We vertellen in deze gids over onze manier van werken en wat ouders mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school is of wordt.

Deze schoolgids is continu in ontwikkeling. Deze schoolgids wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd bij mij binnenlopen of even bellen.

Wij wensen iedereen op De Buitenplaats een heel fijn schooljaar!

Namens het team van De Buitenplaats,

Mw. Gertie de Bruin
Directeur