De Buitenplaats

Kijk op onderwijs

Onze school

 

De Buitenplaats ligt in een mooie omgeving met een uniek groenrijk speelterrein. De kinderen komen bij ons tot bloei in een omgeving die veilig, vertrouwd en uitdagend is. Het bijzondere schoolgebouw ligt op een prachtige locatie waar binnen en buiten naadloos op elkaar aansluiten. De naam ‘Buitenplaats’ verwijst naar diverse landgoederen in de nabije omgeving van het dorp Warmond.  

Basisschool De Buitenplaats helpt kinderen zich optimaal te ontwikkelen en zich voor te  bereiden op hun rol in de maatschappij. Elk kind krijgt de ruimte die het nodig heeft om zijn talenten te ontwikkelen, naar eigen vermogen en in eigen tempo. Naast de verbale uitleg kun je hierbij denken aan samenwerken en het gebruik van beeldmateriaal.  Wij hechten waarde aan zogenoemd ‘levend onderwijs’: we spelen in op wat er gebeurt binnen de maatschappij en de omgeving van de school. Vandaar dat wij de leeractiviteiten aanbieden binnen thematisch onderwijs