De Buitenplaats

Kijk op onderwijs

EDI

Op De Buitenplaats maken wij gebruik van het Expliciete Directe Instructiemodel. In het groene gedeelte van het schema van de cirkel ziet u de verschillende aspecten van het model die tijdens een les aan de orde kunnen komen.

Wat is het effect wat we hiermee bereiken?

* Betrokkenheid van de kinderen is veel groter.
* Bewustwording bij kinderen wordt vergroot.
* Kinderen zijn meer gemotiveerd en enthousiaster om toe te werken naar het
* ‘Ik kan….’ – doel.

Kinderen stralen als zij het doel bereikt hebben.

Het wisbordje wordt gebruikt om de kinderen actief te betrekken bij de opdrachten. Als de leerkracht een opdracht geeft, schrijven alle kinderen op het wisbordje het antwoord. Daarna steken ze het bordje omhoog en screent de leerkracht de antwoorden.
Bij opvallendheden kan de leerkracht de instructie op individueel of groepsniveau bijsturen/ aanpassen.