De Buitenplaats

Kijk op onderwijs

GIP

GIP staat voor:

Van Groepsgericht naar Individueel Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Om kinderen extra aandacht te kunnen geven, is een goed klassenmanagement van essentieel belang. Met behulp van een time-timer, stoplicht en blokjes leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. De leerkracht geeft met een stoplicht aan of kinderen alleen moeten werken of met elkaar mogen overleggen.

Als het stoplicht op rood staat, mag de leerkracht niet gestoord worden omdat hij een groepje kinderen begeleidt. De overige kinderen werken in stilte aan de opdrachten. Met behulp van een time-timer wordt aangegeven hoe lang de kinderen zelfstandig moeten werken. Als de time-timer afgaat, maakt de leerkracht een ‘vragenronde’. Kinderen kunnen met behulp van het blokje aangeven als ze een vraag hebben. Na de vragenronde wordt de time-timer aangezet en mag de leerkracht wederom niet gestoord worden. Voor de les zijn afspraken gemaakt over wat ze kunnen doen als ze vastlopen met een opdracht. Na afloop wordt er met de kinderen besproken hoe het gegaan is, welke oplossingen ze hebben bedacht en waar ze de volgende keer op gaan letten. De kleutergroepen maken geen gebruik van de blokjes, maar werken op hun eigen niveau aan uitgestelde aandacht.