Kwink

Kwink: voor sociaal-emotioneel leren op school

Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) Inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel, omdat het een online methode is. SEL (Sociaal Emotioneel Leren) is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Tevens sluit het goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

De volgende gedragscompetenties staan centraal in KWINK:

 

Twee keer per jaar vullen de leerkrachten voor elk kind een Sociale Competentie Observatie Lijst in.Vanaf groep 5 doen de kinderen dit zelf ook. Met de uitslag van deze lijsten kunnen de leerkrachten zien, waar nog extra aandacht aan moet worden besteed.  Daarnaast bespreken de leerkrachten de lijsten met onze gedragsspecialist (Anouschka Bezemer). Opvallende zaken bespreken wij met ouders. Op deze manier werken we samen aan de beste begeleiding van elk kind. Meer informatie is te vinden op: KWINK