De Buitenplaats

Kijk op onderwijs

Leerlingenraad

Vanaf dit schooljaar is er een leerlingenraad. In de leerlingenraad nemen uit ieder leerjaar vanaf groep 5 twee kinderen deel aan de raad. De kinderen worden gekozen door de medeleerlingen.
De raad wordt voorgezeten door twee leerkrachten.

Het doel:

Kinderen praten en denken mee over wat er op school nodig is, aandacht voor moet zijn en nemen over een aantal zaken een besluit. Denk bijvoorbeeld aan: kiezen van een nieuw speeltoestel of welke ideeën hebben kinderen om een goed leer- en werkklimaat te creëren?