OR

De Oudervereniging van De Buitenplaats wordt gevormd door alle ouders van de kinderen van de school. Het bestuur (de Ouderraad) van de oudervereniging bestaat minimaal uit zeven leden. De algemene ledenvergadering wordt in september/oktober gehouden. De oudervereniging wordt betrokken in het overleg over diverse zaken, zoals vieringen en buitenschoolse activiteiten.

Het belangrijkste deel van de inkomsten ontvangt de school van het Ministerie van Onderwijs. Niet altijd zijn de bijdragen voor onderwijs, onderhoud en leermiddelen toereikend. Om kwalitatief goed en eigentijds onderwijs te kunnen geven, vragen we als team, MR en Ouderraad, om een vrijwillige ouderbijdrage per schooljaar per kind. Voor kinderen die in de loop van het jaar aangemeld worden is er een regeling naar rato van het aantal maanden.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 70,00 per jaar.