De Buitenplaats

Kijk op onderwijs

Missie en visie

Missie:

Omdat we de enige school in het dorp zijn, is De Buitenplaats dé basisschool voor kinderen in Warmond en omgeving. Wij willen het beste halen uit de kinderen en gaan op zoek naar ieders talent. We leren kinderen rekening houden met de ander en oog te krijgen voor de wereld om zich heen.
We doen dat in een omgeving die veilig, vertrouwd en uitdagend is. En niet in het minst: in een bijzonder schoolgebouw op een unieke locatie waar binnen en buiten naadloos op elkaar aansluiten.

Visie:

De volgende kernwoorden vinden we belangrijk in ons onderwijs: geborgenheid, kwaliteit, uitdaging, samenhang, zelfstandigheid, diversiteit, eigentijds, relatie, verwondering en plezier.

Geborgenheid:   
We creëren een sfeer van vertrouwen en veiligheid, waarin kinderen op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen en leren.                           

Kwaliteit:     
Ons onderwijs is van hoogwaardige kwaliteit en voortdurend streven we naar ontwikkeling en verbetering.

Uitdaging:           
Wij kijken naar de talenten van kinderen. We helpen hen zich daarvan bewust te worden en  dagen ze uit deze talenten uit te bouwen.

Samenhang:       
Wij kiezen voor onderwijs in samenhang. We willen hiermee de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen.
We doen een beroep op hun creatief denken en stimuleren het oplossend vermogen. Leren doe je niet alleen in de klas, daarom trekken wij eropuit en halen we de wereld de school in.

Zelfstandigheid:  
In ons onderwijs begeleiden we kinderen naar zelfstandigheid. Daarin vinden wij de balans tussen leiden, begeleiden coachen van de kinderen.                                       

Diversiteit:           
Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen en sluiten aan bij hun onderwijsbehoeften. Wij staan open voor verschillende levensovertuigingen en verdiepen ons in wat mensen geloven.                                        

Eigentijds            
Met ons onderwijs zijn wij gericht op de toekomst. De vaardigheden van nu en later nemen een belangrijke plaats in de lessen van elke dag.

Relatie
Wij leren de kinderen oog te hebben voor de ander en wij besteden aandacht aan sociale vaardigheden.
We leren de kinderen de ander te waarderen om wie hij is.